Pris

Sang: kr   950,-
Tale: kr 1190,-
Eventyr/fortelling: kr 1190,-
Prolog/tale på rim: kr 1190,-
Tale som holdes av 2 personer: kr 1390,-

 

Sanger

Lengde: ca 1 side.
En sang som er skrevet på Teddybjørnens vise blir da på 4 – 6 vers, mens en sang som er skrevet på Bamsens fødselsdag, kan bli på 7 - 10 vers. Dersom lengden overstiger dette anslaget, kan prisen bli høyere.

Du kan selv velge melodi på sangen du bestiller, men det forutsetter at vi kjenner melodien eller at vi får den tilsendt. Husk at ikke alle sanger egner seg som allsang, og at gjestene også må kunne melodien.

Taler

Lengde: ca 1 ½ side (med mange avsnitt)
Framføringen av en slik tale tar ca 3-5 minutter, inkludert pauser for å ta unna latteren fra tilhørerne.

Vår erfaring er at denne lengden er den beste, Her får man sagt det vesentligste – samtidig som det er en lengde gjestene setter pris på. I en tale skal man ikke si alt, og vi hjelper deg med å velge ut det vesentligste.

Vi skriver talen ut fra de opplysningene du gir oss. Du må si fra om du ønsker at talen først og fremst skal være humoristisk eller om den skal ha et seriøst, alvorlig preg.

Når en tale er ferdig fra vår side, er det viktig at du bearbeider den noe, slik at den blir mer personlig. Du må kanskje bytte ut noen av de ordene vi har brukt med ord som du pleier å benytte. Det klinger også best om man framfører en tale på sin egen dialekt.

Uansett – så blir det sjelden til at man leser opp en hel tale, så både språkbruken og fremførelsen blir din egen. På det viset blir dette «din tale» – altså ditt eget produkt fra først til sist, selv om du har fått litt hjelp til å sy den sammen.

En meget sjelden gang velger noen å bruke den talen som de får fra oss som en inspirasjon til å skrive sin egen tale. Når man får en ferdig tale i hendene, blir det mye lettere å skrive selv.

Dersom du gruer deg veldig til å holde en tale, kan du bruke en sang i stedet. For dem som «må» holde tale, er løsningen å si noen få setninger, og så avslutte med å si at «resten av det jeg ønsker å si, har jeg valgt å si gjennom en sang som alle kan være med å synge».

Eventyr/fortelling

En tale som er skrevet som en fortelling, kan skape stor jubel i selskapet. Det vil framstå som et velkomment avbrekk i en ellers kanskje endeløs rekke av taler. Her kan du støtte deg fullt og helt til manuskriptet – noe som gir deg den tryggheten du kanskje trenger.

Når vi skriver slike taler, tar vi ikke utgangspunkt i et spesielt eventyr, men i dine stikkord. Talen skrives i 3. person, og du kan derfor lese den opp som en fortelling.

Talen kan være mer eller mindre eventyrpreget, og det vil variere om den har få eller mange elementer og formuleringer hentet fra eventyrsjangeren

Prologer/tale på rim

Lengde: ca 1 -1 1/2 side. Vår erfaring er at denne lengden er den beste, Her får man sagt det vesentligste, samtidig som det er en lengde gjestene setter pris på. I en prolog er det ikke nødvendig å si alt, og vi hjelper deg med å velge ut det vesentligste.

Taler som holdes av to personer

Lengde: ca 1 1/2 - 2 sider. Vår erfaring er at disse talene blir en del lengre enn vanlige taler. Framføringen blir såpass variert at gjestene likevel klarer å holde oppmerksomheten gjennom hele talen.

Garanti

Når sangen eller talen er skrevet, kan den ikke avbestilles. Vi jobber med produktet til du er fornøyd, så du kan være trygg på at du får et produkt som du kan bruke

 


Vi aksepterer

logos logos
Opphavsrett © 2012 1001sang.no. Designet av Kloner AS, Drives av Zen-Cart