7 taler med gode ord

Fra foreldre, faddere, besteforeldre, slekt

Kjempeflotte taler for deg som vil gi konfirmanten (både gutt og jente) noen visdomsord med på veien.

Talene kan brukes slik som de er, eller du kan flette inn utdrag fra dem inn i din egen tale.

Flere av talene avsluttes med et dikt.


kr 299,-


Innhold i talene:

Tale nr 1
Vær deg selv, fullt og helt

Tale med dikt (ca 5 min.)
Fra faddere, besteforeldre, slekt
Talen kan også brukes av foreldrene.

I denne talen fokuseres det på at ungdommen helst ikke vil skille seg ut, men at det er viktig å tørre å være seg selv. Talen avsluttes med diktet A4, og dette diktet kan også skrives inn på et stort kort eller rammes inn, som et lite bilde.

Et utsnitt av denne talen:

For du skal huske det, Maren, at samme hva andre sier, så må du alltid lytte til din indre stemme. Du skal ikke gjøre ting fordi alle de andre gjør det, og du skal heller ikke gjøre ting bare fordi andre sier det.

Du skal finne din egen vei, og du skal gjøre dine egne erfaringer.

Begynnelsen på diktet i denne talen:

A4
Den dagen vi fødes er vi originale,
men litt etter litt skjer så dette fatale:
Vi bøyes og formes. Vi kuttes og kappes,
og ned i A4-former vi stappes.

Vi passer så inn hvor hen det skal være
og tilpasser oss, for vi er ikke sære.
...


Tale nr 2
Du kan oppnå alt du ønsker deg

Tale med dikt (ca 2-4 min.)
Fra fadder/slekt/venn av familien
Talen kan flettes inn i en lengre tale fra foreldrene.

I denne talen fokuseres det på at vi kan få alt det vi ønsker oss, men vi må være villige til å yte noe selv. Talen avsluttes med et dikt, og dette diktet kan også skrives inn på et kort eller rammes inn, som et lite bilde.


Tale nr 3
Gjøre egne erfaringer

Tale med et lite dikt (ca 4 min.)
Fra fadder/slekt/venn av familien

Med humor og varme omtales løsrivelsesprosessen konfirmanten er midt oppe i, eller kommer opp i. Foreldre som skal bruke talen, må skrive den litt om. Diktet som danner en avslutning, heter «Å leve - det er å tørre».


Tale nr 4
I motbakkene går det oppover

Fra fadder/slekt/venn av familien
Talen kan flettes inn i en lengre tale fra foreldrene, men finnes også i en lengre versjon, som foreldre kan bruke i sin helhet (Tale nr 7).


Tale nr 5
Vondt kan vendes til godt – 1

Fra fadder/slekt/venn av familien
Tale med et dikt (ca 5 min.)

I denne talen fokuseres det på at vi trenger både det gode og vonde ting i livet. Det som vi opplever som vondt og vanskelig, kan vise seg å være nettopp det som gjør livet vårt enda bedre.

Talen avsluttes med et dikt, og dette diktet kan også skrives inn på et stort kort eller rammes inn, som et lite bilde.


Tale nr 6
Vondt kan vendes til godt – 2

Fra fadder/slekt/venn av familien
Tale (ca 5 min.)

I denne talen fokuseres det på at vi trenger både det gode og vonde ting i livet. Det som vi opplever som vondt og vanskelig, kan vise seg å være nettopp det som gjør livet vårt enda bedre


Tale nr 7
I motbakkene går det oppover – 1

Fra foreldre
Tale på ca 4 minutter

I denne talen fokuseres det på at motgang gir styrke, og at mange av de vanskelighetene vi møter, viser seg å være til vårt eget beste.

Talen har en morsom vri, som er tankevekkende.

Denne talen finnes også i en forkortet versjon fra faddere/annen slekt (Tale nr 4).
 


Vi aksepterer

logos logos
Opphavsrett © 2012 1001sang.no. Designet av Kloner AS, Drives av Zen-Cart