Fra dåpsbarnet

Til foreldrene.

7 vers. Festlig sang til dåp.

Du får to litt forskjellige sanger å velge mellom.

Du kan velge mellom to melodier.

Hør melodien:

Dyrene i Afrika/Bamsens fødselsdag

kr 125,-

Utdrag av sangen:

mel.: Dyrene i Afrika

Selv om jeg er litt liten, har jeg overtaket hjemme.
Det er’ke mye mamma og min pappa får bestemme.
Makten har de gitt fra seg.
Her i huset er det jeg
som er den store herskeren – det må de aldri glemme.


mel.: Bamsens fødselsdag

Selv om jeg er litt liten, har jeg overtaket hjemme.
Det er’ke mye mamma og min pappa får bestemme.
Makten har de gitt fra seg.
Her i huset er det jeg

som har sterkest stemme fått,

og den jeg bruker godt.Vi aksepterer

logos logos
Opphavsrett © 2012 1001sang.no. Designet av Kloner AS, Drives av Zen-Cart