Sprek velkomstsang

Mange vers å velge mellom

3 vers
Du får tilsendt: ca 12 vers.

Med mange vers å velge mellom, kan sangen uttrykke det du ønsker.

Tilrettelagt for å sette inn konfirmantens navn.

Hør melodien:

Mot i brystet

kr 85,-
Utdrag av sangen:

 

mel.: Mot i brystet

Vær velkommen alle sammen hit til denne festen.
Jenta vår er faktisk nesten voksen nå,
og på denne dagen er hun også hedersgjesten.
Derfor skal hun ganske mye skryt nå få.
...


Du får tilsendt 2 forslag til sanger - hver på 3 vers.

1. Konfirmant i kirken
2. Humanistisk (borgerlig) konfirmasjon


Du får tllsendt vers med dette innholdet:

Startvers, bruk 1 vers
Blitt reflektert og moden 
Festhumør og munterhet
Kristent 
Midtvers, bruk 1–2 vers
Konfirmanten skal få sanger og taler 
Fått livsvisdom 
Turer og møter – kristent
Fleipevers – kristent
Fleipevers – humanistisk
Avslutningsvers, bruk 1 vers
Takk fra konfirmanten – humoristisk
Takk for gode ord og gaver
Takk for at du kom 
Hurra for festen 
Skål
Verselinjer med konfirmantens navn (mange ulike navn)

 Vi aksepterer

logos logos
Opphavsrett © 2012 1001sang.no. Designet av Kloner AS, Drives av Zen-Cart